Page 1 - demo ksiazki
P. 1

historia Prometeusza
          rometeusz był synem Japeta i wnukiem Uranosa, wywodził się z rodu ty-

       Ptanów, ale mieszkał w zbudowanej przez siebie, zwykłej glinianej chacie,

      w pobliżu Panopeus. Otrzymał imię, które znaczyło ni mniej, ni więcej, tylko

      „myślący wprzód”, czyli „roztropny”. I rzeczywiście mądry, a co ważniejsze –

      dobry. Dostrzegał, że ziemia pozostaje pusta i pozbawiona radości życia. A że

      nieustannie coś konstruował, poprawiał i ulepszał, zapragnął stworzyć istotę,

      będącą obrazem bogów. Miała ona chodzić na dwóch nogach, pracować w po-

      cie czoła i posługiwać się rozumem, aby w przyszłości zmieniać świat. Niewiele

      myśląc, zabrał się do tej trudnej pracy. Z czerwonej gliny, zmieszanej ze łzami,

      ulepił pierwszego człowieka, który wydał mu się bezwolną i niczego nieświado-

      mą lalką, ponieważ nie posiadał jeszcze duszy.

                                                         1
   1   2   3   4   5   6