Page 9 - demo ksiazki
P. 9

Płuca                       Serce
     Serce słonia bije wol-
    niej niż twoje, ale jest od
    niego znacznie większe, by
    mogło przepompować ilość
    krwi, wystarczającą dla
    tego gigantycznego zwie-
    rzęcia.     Mysz ma maleńkie serce,
    które bije bardzo szybko.
    Niemal wszystkie małe
    zwierzęta mają niewielkie,
    ale bardzo szybkie serca.
                                                    Tętnice


                       Naczynia
                       włosowate

                                                     Żyły
     Krwinki czerwone trans-
    portują tlen zawarty we
    krwi. Podczas wysiłku, kiedy
    wzrasta zapotrzebowanie na
    tlen, serce zwiększa często-
    tliwość pracy.
                                                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14