Page 8 - demo ksiazki
P. 8

UKŁAD KRĄŻENIA                         Krew zawiera krwinki czerwone i białe oraz płytki
                        krwi, które zanurzone są z płynie, zwanym osoczem.

                         Układ krążenia składa się z serca i naczyń
                        krwionośnych. Mięsień sercowy dzieli się na
                        dwie, niepołączone ze sobą części. Do pra-
                       wej części dopływa krew, zawierająca dwutle-
                       nek węgla, która przetłaczana jest następnie

     Serce jest mięś-        do płuc, gdzie zostaje natleniona. Oczyszczona
    niem, którego roz-       krew powraca do serca, wpływa do jego lewej czę-
    miar jest podobny        ści, skąd jest pompowana do tętnic, które roz-
    do zaciśniętej pięści.     prowadzają ją do wszystkich komórek ciała. Pro-
    Do jego zadań należy      ces oczyszczania krwi dobiega końca w nerkach,
    pompowanie krwi do       w czasie gdy w jelitach wchłaniane są substancje
    komórek. W tym celu
    kurczy się i rozkurcza     odżywcze. Naczynia transportujące krew natlenio-
    około osiemdziesiąt       ną nazywane są tętnicami, natomiast te, którymi
    razy na minutę.         płynie krew odtleniona – to żyły.      Za każdym razem, gdy krew wypływa z rany,       Wysoka temperatura pomaga białym
     tworzy się skrzep, który ma zatamować krwa-      krwinkom w walce z mikroorganizmami,
     wienie. Płytki krwi rozpoczynają swoje działanie,   które wniknęły do wnętrza ciała. Właśnie
     próbując zamknąć naczynie krwionośne poprzez      dlatego, kiedy źle się czujesz, wzrasta
     utworzenie strupa.                   temperatura twojego ciała.
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13