Page 7 - demo ksiazki
P. 7

Mięsień
                               czołowy
     Mięśnie działają na różne
    sposoby, np. mięśnie ge-        Mięsień                       Mięsień
    parda są wyspecjalizowane        piersiowy                      jarzmowy
    w zrywie i szybkim biegu.        większy


     U ptaków mięśnie nóg są
    przystosowane do powol-
    nego ruchu, natomiast
    mięśnie klatki piersiowej
    z dużą prędkością i siłą
    poruszają skrzydłami.


                                                   Mięsień
                                                   prosty uda
                          Mięsień
                          prosty
                          brzucha


     W mięśniach wolnych
    obecne są komórki, zdolne
    do magazynowania tlenu,
    który jest wykorzysty-         Mięsień
    wany podczas skurczu. Ko-       płaszczkowaty
    mórki mięśni szybkich są
    bogate w glukozę, którą
    szybko zużywają.
                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12