Page 5 - demo ksiazki
P. 5

Czaszka


                            Klatka
          Wnętrze naj-             piersiowa
        większych kości
        wypełnia szpik,
        czyli czerwona sub-
    stancja, z której produ-
    kowane są komórki krwi.         Kręgosłup                      Kość
                                                   ramienna     Nie wszystkie zwie-
    rzęta posiadają szkielet.
    Przykładem może być
    dżdżownica, której ciało
    składa się wyłącznie
    z tkanek miękkich, więc
    jedyną dostępną meto-
    dą przemieszczania się
    jest pełzanie poprzez
    spinanie mięśni.                        Miednica


     Inne zwierzęta posia-                                  Kość udowa
    dają rodzaj pancerza,
    który nie tylko wspiera
    je z zewnątrz, ale rów-
    nież ochrania. Nosi on
    nazwę egzoszkieletu i są
    w niego wyposażone np.      Kość piszczelowa
    owady.
                                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10