Page 4 - demo ksiazki
P. 4

SZKIELET     Szkielet to „rama”, „stelaż”
    dla naszego ciała, zbudowany
    z kości. Pełnionych przez
    niego funkcji jest wiele
    i są one niezwykle ważne.
    Główną z nich jest pod-
    trzymywanie ciała i umoż-

    liwienie mu poruszania się,
    ponadto kości chronią nasze        Staw
                          nadgarstkowy
    organy. Przykładem może być
    czaszka, która ochrania mózg
    lub klatka piersiowa, która                              Staw biodrowy
    otacza bardzo delikatne i waż-
    ne organy, jak serce czy płuca.
     Kości (a dokładnie: szpik kost-
    ny) stanowią również miejsce,
    w którym wytwarzane są komór-
    ki krwi i gromadzone sole mine-

    ralne.
     Szkielet składa się z 206 kości,
    posiadających szczególne kształty:
    istnieją kości płaskie, długie i krótkie.
    Najmniejszą kością jest strzemiącz-      Staw skokowy       Staw kolanowy jest najwięk-
    ko, znajdujące się wewnątrz ucha,                    szym i najsilniejszym stawem w
    najdłuższą - kość udowa w nodze.                    ciele, który musi udźwignąć cały
                                        ciężar organizmu.
              Kości są przymocowane do sie-
             bie za pomocą więzadeł, a miej-
             sce, w którym się spotykają
             nazywa się stawem.                  Mleko jest niezwykle             Kości mają zdolność zra-
                  ważne w naszej diecie:            stania się po złamaniu. Gips
                  dzięki niemu kości rosną           służy do unieruchamiania
                  zdrowe i silne. Zawiera           ich w odpowiedniej pozycji
                  wapń, minerał niezbędny           w oczekiwaniu na wylecze-
                  do wzrostu kości.              nie złamania.
   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9