Page 3 - demo ksiazki
P. 3

1


                          2                           4

                                         3
     Cząsteczka DNA, posia-
    dająca charakterystycz-
    ną strukturę o podwójnej
    spirali, zawiera informa-            5
    cje, niezbędne do utwo-
    rzenia nowej komórki.
    1 - Komórka nerwowa
    2 - Komórka szkieletowa                                      6
    3 - Komórka wątroby
    4 - Komórka mięśniowa
    5 - Komórka tłuszczowa              7
    6 - Komórki krwi
    7 - Komórka nabłonka (skóry)                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8