Page 15 - demo ksiazki
P. 15

Zęby gryzoni, takich jak króliki czy        Olbrzymie zęby wieloryba nie służą do
    chomiki, wykonują ciężką pracę. Cho-         przeżuwania. Największe zwierzę świata
    ciaż są naprawdę potężne, bardzo           żywi się maleńkimi skorupiakami, które po-
    szybko się zużywają. Z tego powodu          łyka w całości. Zęby
    rosną przez całe życie.               (fiszbiny) służą mu
                               wyłącznie jako filtr
                               do odcedzania po-
                               karmu z wody.

     Zęby stałe nie wy-
    mieniają się, ponieważ
    nie posiadają zdolności                          Zęby zbudowane są
    do odrastania. Musisz                          z zębiny, czyli specjalnej
                                        tkanki kostnej, bogatej
    o nie dbać i utrzymy-
    wać je w dobrej kon-                          w sole wapnia. Część zęba,
                                        wystająca ponad dziąsło,
    dycji.
                                        nosi nazwę korony i jest
                                        pokryta warstwą twardego
                                        szkliwa. Wewnątrz znajdu-
                                        je się miazga, bogata w na-
                                        czynia krwionośne i drobne
                                        nerwy.

                                         Miazga to najdelikatniej-
                                         sza część zęba, która cza-
                                         sem nas boli. Jeśli pomię-
                                         dzy zębami pozostawimy
                                         resztki pokarmu, najpierw
                                         utworzy się tam płytka
                                         bakteryjna, a następnie
                                         próchnica, odpowiedzial-
                                         na za niszczenie szkliwa
                                         i zębiny.
                                                       15
   10   11   12   13   14   15   16