Page 12 - demo ksiazki
P. 12

UKŁAD POKARMOWY                        Wszystko, co jesz, przechodzi przez twój układ
                       pokarmowy. Układ ten przetwarza pokarm tak
                       długo, aż przekształci go w energię, niezbędną do
                        funkcjonowania komórek organizmu. Pierwszym
                         etapem w procesie przetwarzania pokarmu jest
                         jama ustna: w jej wnętrzu znajdują się zęby,
                         które rozdrabniają jedzenie na papkę. Następ-
                         nie pokarm dociera do żołądka, który wydziela
                         sok żołądkowy, czyli płyn, zdolny do

                         rozkładu białek. Do jelita wlewa-
                         ne są kolejne soki trawienne,
                         produkowane przez wątrobę
                         i trzustkę, które rozkładają
                         pozostałe składniki substancji
                         odżywczych, gotowe do prze-
                         niknięcia do krwi, która prze-
                         transportuje je do miejsca
                         przeznaczenia.                    Kosmki

                                                    jelitowe

                    Jedzenie jest transportowane we wnętrzu przewodu pokarmowe-
                 go przez mięśnie, które naprzemiennie kurczą się i rozkurczają. Jest
    to długotrwały proces: pokarm pozostaje w żołądku od trzech do sześciu godzin, w jelicie
    cienkim - przez około cztery godziny, a w jelicie grubym nawet przez trzy dni – zanim zosta-
    nie ostatecznie wydalony przez organizm.

      Należy często myć ręce. Za-        Pamiętaj, że branie kąpieli po obfitym posiłku może
     pobiega to wnikaniu do naszego      być niebezpieczne, zwłaszcza wtedy, kiedy woda jest
     organizmu bakterii, które znajdu-    zimna. Może wówczas dojść nawet do zatrzymania
     ją się na powierzchni dłoni.       procesu trawienia.
   12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16