Page 11 - demo ksiazki
P. 11

Ryby oddychają przy
    pomocy skrzeli. Drobne
    płytki, umieszczone za gło-
    wą, pobierają tlen zawarty        Tchawica
    w wodzie.
                        Płuca                          Oskrzela

     U owadów tlen dociera
    do komórek dzięki drob-
    nym otworom, zwanym
    przetchlinkami. Z otwo-
    rów tych powietrze do-
    ciera do tchawek, które
    rozgałęziają się jak rurki
    po całym ciele.

                          Przepona     Kichanie polega na
    nagłym wypuszczeniu
    powietrza z płuc, które
    ma służyć „wymieceniu”
    z nosa bakterii i kurzu.
                                                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16