Page 10 - demo ksiazki
P. 10

OSKRZELA I PŁUCA                       Komórki potrzebują stałego dopływu tlenu,
                       dostarczaniem którego zajmuje się układ od-

                       dechowy. Głównymi narządami tego układu są
                        płuca, w których zachodzi proces wymiany
                        gazowej tlenu i dwutlenku węgla. Powietrze,
                        którym oddychamy przez usta i nos, prze-
                         biega przez długą tubę, która rozgałęzia się
                         na dwa oskrzela, z których każde trafia do
                         jednego płuca. W płucu oskrzela dzielą się
                         dalej, aż do chwili, gdy staną się grupami
                         maleńkich woreczków, zwanych pęcherzykami
                        płucnymi. We wnętrzu pęcherzyka płucnego
                        następuje wymiana gazowa pomiędzy tlenem

                        a dwutlenkiem węgla. Pod płucami znajduje
                        się mięsień, nazywający się przeponą, któ-
                        ry odpowiada za napełnianie płuc powietrzem
                        i ich opróżnianie, umożliwiając nam tym sa-
                        mym oddychanie.

                        STRUNY GŁOSOWE
                        Powietrze, które wy-
                        pływa z płuc, przechodzi
                        przez kanał, zwany krta-
                        nią. W jej wnętrzu znaj-
                        dują się drobne chrząst-
                        ki, noszące nazwę strun
                        głosowych. Przebiegające
                        przez nie powietrze emi-
                        tuje nasz głos.
       Kiedy jesteś znudzony lub śpiący,                 Kiedy się śmiejesz, twoja
      może się zdarzyć, że ziewniesz.                  przepona kurczy się w spo-
      Ziewanie służy wyrównaniu ilości                 sób szybki i nieprzewidywal-
      tlenu w płucach, kiedy oddechy nie                ny, przepychając powietrze
      są wystarczająco głębokie.                    w kierunku strun głosowych.
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15