Page 4 - demo ksiazki
P. 4

Rozdział VI


        Frazeologizmy
                                         F       Ikaryjskie loty – śmiałe zamierzenia, plany, nieadekwatne do wła-
       snych możliwości .


       Czy wiesz, że...                          ?        Według jednej z wersji mitu, Dedal czekał, aż ciało jego syna wy-
       płynie i pochował go na jednej z wysp, nazwanej Ikarią. Inne poda-
       nie głosi, że ciało Ikara przeniósł na tę wyspę Herakles.
        Istnieje również wariant mitu, zgodnie z którym Dedal był wyna-
       lazcą żagli i wyruszył z synem na żaglowcu. Ikar utonął, obchodząc
       się nieostrożnie ze sterem.       Kontekst
                                        *


        Mit ten inspirował wielu twórców, także współczesnych: np. E. Bryll
       Wciąż o Ikarach głoszą, S. Grochowiak Ikar, J. Szczepański – powieść
       Ikar. Motyw upadku Ikara ukazują też malarze, m.in. słynny P. Bru-
       eghel Upadek Ikara i M. Chagall Ikar.


       Typ postawy                             P
                                        *


        1. Postawa dedalowska – racjonalistyczna, zdroworozsądkowa, za-
       chowanie człowieka, który rozważnie myśli i planuje, a także potrafi
       skutecznie zrealizować swoje zamierzenia.
        2. Postawa ikaryjska, idealistyczna – marzycielska, „bujania w ob-
       łokach”, mierzenia sił na zamiary; nieliczenia się z realiami sytuacji;
       może łatwo doprowadzić do klęski.

        3. Lot Ikara – symbol dążenia do realizacji własnych planów wbrew
       naturze; symbol nadmiernych ludzkich ambicji.   86
   1   2   3   4   5   6   7   8   9