Page 3 - demo ksiazki
P. 3

ciemne szaty i czekała z utęsknieniem na jego radosny powrót. Okres oczekiwania
    umilała sobie wizytami na Cyprze, wyspa ta była bowiem niemym świadkiem jej
    cudownych narodzin z morskiej piany. Adonisowi oddawano cześć boską, a każ-
    dego roku przez osiem dni odbywały się na jego cześć święta zwane Adoniami.
    Przez pierwsze cztery dni opłakiwano jego śmierć nad sztucznym grobem, w któ-
    rym leżała drewniana figura, a przez następne cztery obnoszono jego posągi, gło-
    sząc zmartwychwstanie młodzieńca. Po domach ustawiano ogródki Adonisa,
    wazoniki z roślinami, które były symbolami przemijającej młodości.
     Afrodyta została żoną boskiego kowala Hefajstosa i choć jego powierzchow-
    ność nie była dla najpiękniejszej bogini na Olimpie zbyt zachęcająca, to doce-

    niała rzemieślniczy kunszt swego męża. On zaś wykonywał dla niej cudne na-
    szyjniki, diademy i  pierścienie. Bywał jednak zazdrosny i  pa-
    miętliwy, ponieważ piękna bogini ciągle się w kimś zako-
    chiwała lub pomagała łączyć ze sobą zakochanych ludzi.
    Podczas jednej z wizyt na Cyprze ożywiła posąg kobie-
    ty, wyrzeźbiony przez Pigmaliona. Król Cypru zakochał
    się w swojej pięknej rzeźbie tak bardzo, że cierpiał, nie
    mogąc z nią rozmawiać. Całymi dniami wpatrywał się
    w posąg miłosnym spojrzeniem. Na ten widok Afro-
    dyta ożywiła kobietę i nadała jej imię Galatea. Szczę-
    śliwy Pigmalion uczynił ją swą żoną i królową, a nie-
    długo z tego związku przyszedł na świat ich syn Pafos,
    który założył miasto swego imienia i zbudował w nim świą-
    tynię imieniem Afrodyty.

     Z boginią wiąże się jeszcze inny mit, dotyczący począt-
    ków wojny grecko-trojańskiej. Oto na wesele bo-
    ginki morskiej Tetydy z księciem Peleusem
    Zeus nie zaprosił Eris – bogini niezgody.
    Eris przyszła jednak do pałacu i rzuci-
    ła na stół biesiadny złote jabłko z napi-
    sem: Dla najpiękniejszej. Trzy bo-
    ginie: Hera, Atena i Afrodyta

      Narodziny Afrodyty
      z morskiej piany

                                            57
   1   2   3   4   5   6   7   8