Page 16 - demo ksiazki
P. 16

Jasna mgło! Zimny żarze! Martwy ruchu!
           Śnie bez snu! Taką to w sobie zawiłość,
           Taką niełączność łączy moja miłość.
         [190]   Czy się nie śmiejesz?

                  BENWOLIO

           Nie, płakałbym raczej.

                   ROMEO

           Nad czym, poczciwa duszo?

                  BENWOLIO
           Nad uciskiem,
           Poczciwej duszy twojej.

                   ROMEO

           A więc strzała
           Miłości nawet przez odbitkę działa?
                       13
           Dość mi już ciężył mój smutek, ty jego
           Brzemię powiększasz dodając swojego;
           Współczucie twoje nad moim cierpieniem
         [200]   Nie ulgą, ale nowym jest kamieniem
           Dla mego serca. Miłość, przyjacielu,
           To dym, co z parą westchnień się unosi;
           To żar, co w oku szczęśliwego płonie;
           Morze łez, w którym nieszczęśliwy tonie.
                            14
           Czymże jest więcej? Istnym amalgamem ,
           Żółcią trawiącą i zbawczym balsamem.
           Bądź zdrów.
                  Chce odejść.


      przez odbitkę – rykoszetem
     13
      istnym amalgamem – tu: pomieszaniem dwóch sprzecznych uczuć
     14
                    18
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21