Page 15 - demo ksiazki
P. 15

BENWOLIO

           Tak jest. Lecz cóż tak chwile twoje dłuży?

                   ROMEO
         [170]   Nieposiadanie tego, co je skraca.


                  BENWOLIO
           Miłość więc?


                   ROMEO
           Brak jej.

                  BENWOLIO

           Jak to? brak miłości?

                   ROMEO
           Brak jej tam, skąd bym pragnął wzajemności.


                  BENWOLIO
           Niestety! Czemuż, zdając się niebianką,
           Miłość jest w gruncie tak srogą tyranką?

                   ROMEO
           Niestety! Czemuż, z zasłoną na skroni,
           Miłość na oślep zawsze cel swój goni!
           Gdzież dziś jeść będziem? Ach! Był tu podobno
         [180]   Jakiś spór? Nie mów mi o nim, wiem wszystko.
           W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość.
           O! wy sprzeczności niepojęte dziwa!
           Szorstka miłości! nienawiści tkliwa!
           Coś narodzone z niczego! Pieszczoto
           Odpychająca! Poważna pustoto!
           Szpetny chaosie wdzięków! Ciężki puchu!


                    17
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20