Page 1 - demo ksiazki
P. 1

quo vadis
        lustrowana klasyka

 Ilustracje:
 Piotr Stachiewicz

 Korekta:
 Paulina Łabędzka
                               Henryk
 Skład:
 Natalia Woźniak                     sienkiewicz

 Opracowanie graficzne okładki:
 Magdalena Ałtunin

 Wszystkie prawa zastrzeżone.
 Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana
 lub przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawnictwa.

 ISBN 978-83-65952-91-2


 This edition © copyright by Books Sp. z o.o. Sp. k. Konin 2019

                         Wydawnictwo iBis
   1   2   3   4   5   6