Page 10 - demo ksiazki
P. 10

Strach przed ciemnością
         – Nie tylko gwiazdy śpią za dnia – wyjaśnił Atka

       i rozejrzał oglądając się dookoła, jakby sprawdzał,

       czy w pobliżu nie ma żadnych włochatych stwo-


       rów. – Śnieżny Potwór poluje tylko, kiedy jest

       ciemno. Każdy o tym wie.

         – Ale dlaczego? – dopytywał Anyu.

         – Dlatego, że wtedy małe lisy gorzej widzą –

       powiedział Atka, stając za swoim bratem. – Skrada

       się do nich od tyłu i zanim one się spostrzegą…

         – Aj! – zaskowyczał Anyu i podskoczył z prze-

       rażenia wysoko w górę, kiedy Atka pociągnął go

       za ogon. Lisek wylądował na śniegu, a potem


       popędził do nory.

         Przez kilka następnych dni, podczas gdy Atka

       wychodził ze swoimi kolegami, Anyu siedział

       w jamie. Mama próbowała zachęcić młodsze-

       go syna do wyjścia, ale on zawsze znajdywał
                     13
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15