Page 10 - demo ksiazki
P. 10

Przedimki – Articles               Przedimki – Articles      W języku angielskim rzeczowniki są poprzedzone przedimkami; nie mają one
      odpowiednika w języku polskim.
      Przedimki dzielą się na określone i nieokreślone.        Przedimki nieokreślone – Indefinite articles A/AN


    Używamy ich przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, gdy mówi-
    my o rzeczach, osobach czy zwierzętach, których nie znamy lub gdy wspominamy
    o kimś/o czymś po raz pierwszy.

    • Przedimek „an” występuje przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłoski lub
      spółgłoski, której nie wymawiamy, np. an apple – jabłko, an elephant – słoń, an hour –
      godzina.
  zaGadnienia Gramatyczne Przedimek nieokreślony występuje też w wyrażeniach określających ilość lub często-
    • Gdy rzeczownik rozpoczyna się w wymowie od spółgłoski, używamy przedimka „a”, np.
      a car – samochód, a school – szkoła, a user – użytkownik.      tliwość, a lot of – dużo, once a year – raz na rok.         Przedimek określony – The definite article THE
    Przedimka określonego „the” używamy przed:
    • rzeczownikami w liczbie pojedynczej, o których wspomniano już wcześniej w rozmowie

      lub które znamy, np.
                  To jest kot. Ten kot jest czarny.
                  This is a cat. The cat is black.

    • rzeczownikami w liczbie mnogiej, np.
             Wczoraj widzieliśmy czarne koty w naszym ogrodzie.
              Yesterday we saw the black cats in our garden.
    • przed rzeczownikami oznaczającymi rzeczy niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, np.
                     Słońce świeci.

                    The sun is shining.    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15