Page 10 - Elementarz matematyczny
P. 10

P
     Poznajemy cyfry:oznajemy cyfry:

     2 2 2                      dwa


       0     1    2        2 2 2 2


     1. Pomaluj co drugiego motylka.

     2. Połącz w pary takie same rękawiczki.                                         A-dam da O-li wia-nek.
                                           O, to ten wia-nek!
     3. Policz zabawki. Wpisz odpowiednie cyfry.
                                          O-la lu-bi kwia-ty, a Ty?

   10
     ło-pat-ka        ła-będź   wó-zek      wo-rek

         ło-pat-ka        ła-będź                Wia-nek ma kwia-ty i lis-tki.


                              Ma-ły ko-tek.

                                  Ma-ły ko-tek.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15