Page 8 - demo ksiazki
P. 8

Przyjaciele wędrowali tak, aż do

                            samego wieczora, kiedy to wresz-

                            cie, zmęczeni, postanowili odpo-


                            cząć w           pod          .
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13