Page 3 - demo ksiazki
P. 3

starzeje się, więc trzeba jak najszybciej się go pozbyć. Osiołek

    usłyszał to i, zasmucony, postanowił opuścić gospodarstwo.

     Czasami grywał na               , wyruszył więc w kierunku

    Bremy, miasta, w którym siedzibę miała sławna orkiestra.

    Po drodze dostrzegł wychudzonego                     . Do-


    wiedział się od niego, że biedak tuła się po świecie,

    ponieważ odszedł od dotychczasowych właścicieli.

                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8