Page 4 - demo ksiazki
P. 4

Ara żółtoskrzydła
      Ary są największym gatunkiem z rodziny papug. Żyją w lasach
     deszczowych, w koronach drzew, także w ich najwyższych par-

     tiach, ponad 60 m nad powierzchnią ziemi.
      Ary to gatunek zagrożony, ponieważ są masowo chwytane, a następ-
     nie sprzedawane jako zwierzęta domowe, oraz dlatego, że ich środowi-

     sko naturalne gwałtownie się zmniejsza. Jednak ara żółtoskrzydła jest
     najmniej zagrożonym gatunkiem ze wszystkich tego rodzaju ptaków.

       Te hałaśliwe i wspaniałe ptaki potrafią latać z prędkością na-
        wet 60 km/h.
   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9