Page 3 - demo ksiazki
P. 3

Albatros wędrowny
      Zwierzęta te spędzają większość czasu w powietrzu, lądując je-
     dynie w celu spożycia pokarmu i wydania na świat młodych. Naj-

     lepiej obserwować je podczas burzliwej pogody, kiedy to wysokie,
     morskie fale wzbudzają silne, powietrzne prądy wznoszące, któ-
     re umożliwiają ptakom szybowanie wysoko w powietrzu, prawie
     bez konieczności machania skrzydłami. Uwagę zwraca również
     duża głowa tego zwierzęcia, wyposażona w masywny, zakrzywio-

     ny dziób. Albatros wędrowny ma największą rozpiętość skrzydeł
     spośród wszystkich współcześnie żyjących ptaków (3-4 m),
     które pomagają mu pokonywać odległe dystanse.                  3
   1   2   3   4   5   6   7   8