Page 1 - demo książki
P. 1

Baśń o dwunastu miesiącach


               chacie na skraju lasu mieszkała gospodyni wraz ze swą córką i pasier-

     bicą. Ta druga była dobra, skromna i delikatna, ale tę pierwszą nazywano zło-
     śnicą. Pasierbica zawsze chodziła w czystej, choć ubożuchnej sukience, z gładko
     uczesanymi włosami, zaś córka myła się rzadko i kudły miała potargane. Kie-
     dy ubrudziła spódniczkę, to taką zabłoconą wciąż nosiła i ani myślała o jej wy-
     praniu.
      Ludzie na pasierbicę mówili „ładniuśka”, na córkę zaś „brzydula”. Nic dziw-
     nego, że macocha strasznie swej pasierbicy nie lubiła.
      Pewnego razu pomyślała: „Muszę się jej pozbyć! Wyślę ją po coś do lasu, a tam
     na pewno zjedzą ją wilki”.

                             Nadszedł ciężki i mroźny grudzień. Spadł
                             śnieg, mróz kreślił kwiaty na szybach do-
                            mostw, a srogie wichury pędziły po polach,
                             miotając zamiecią. Pewnego ranka maco-
                             cha zawołała do siebie pasierbicę i rzekła:
                               – Idź szybko do lasu i nazbieraj mi fioł-
                              ków. Jeśli ich nie przyniesiesz, to nie po-
                       kazuj się w domu, bo cię do izby nie wpuszczę!
                          Hej, świecie, świecie!... A gdzież w tych głębo-
                        kich zaspach szukać kwiatków! Biedna sierotka aż
                         się za główkę chwyciła, aż się o ścianę oparła, bo

                                       z żalu i słabości nie mogła
                                       na nogach ustać.
   1   2   3   4   5   6