Page 9 - demo ksiazki
P. 9

TrUDNA rADA W Tej MIerZe

              Trudna rada w tej mierze, przyjdzie się rozjechać,
              A przez ten czas wesela i lutnie zaniechać.
              Wszystka moja dobra myśl z tobą precz odchodzi,
              A z tego mię więzienia nikt nie wyswobodzi,
              Dokąd cię zaś nie ujźrzę, pani wszech piękniejsza,
              Co ich kolwiek przyniosła chwila teraźniejsza.

              już mi z myśli wypadły te obecne twarzy,
              Twoje nadobne lice jest podobne zarzy,
              Która nad wielkiem morzem rano się czerwieni,
              A z nienagła ciemności nocne w światłość mieni;
              Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają
              I tak już przyszłej nocy nieznacznie czekają.


              Takaś ty oczu moich, szczęśliwa to droga,
              Po której chodzić będzie tak udatna noga;
              Zajźrzę wam, gęste lasy i wysokie skały,
              że przed mną będziecie taką rozkosz miały:
              Usłyszycie wdzięczny głos i przyjemne słowa,
              Po których sobie tęskni moja biedna głowa.

              Lubeż moje wesele, lubeż me biesiady!
              Mnie podobno już próżno szukać inszej rady,
              jeno smutnego serca podpierać nadzieją;
              W nadzieję ludzie orzą i w nadzieję sieją.
              A ty tak srogą nie bądź ani mię tym karzy,
              Bych długo nie widzieć miał twojej pięknej twarzy!
                       ‑12‑                                             ‑13‑
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14