Page 2 - demo ksiazki
P. 2

jAN KOChANOWSKI                    DO MIŁOŚCI

                 Matko skrzydlatych Miłości,
                 Szafarko trosk i radości,
                 Wsiądź na swój wóz uzłocony,
                 Białym łabęciom zwierzony!
                 Puść się z nieba w snadnym biegu,
                 A staw się na wiślnym brzegu,
                 Gdzie ku twej ćci ołtarz nowy
                 Stawię swą ręką darnowy.
                 Nie dam ci krwawej ofiary,
                 Bo co mają srogie dary
                 U boginiej dobrotliwej
                 Czynić i światu życzliwej?
                 Ale dam kadzidło wonne,
                 Które nam kraje postronne
                 Posyłają; dam i śliczne
                 Zioła w swych barwach rozliczne.
                 Masz fijołki, masz leliją.
                 Masz majeran i szałwiją,
                 Masz wdzięczny swój kwiat różany,
                 To biały, a to rumiany.
                 Tym cię błagam, o królowa
                 Bogatego Cypru, owa
                 Abo różne serca zgodzisz,
                 Abo i mnie wyswobodzisz.
                 Ale raczej nas oboje
                 Wzów pod złote jarzmo swoje;
                 W którym niechaj ci służywa,
                 Póki ja i ona żywa.
                 Przyzwól, o matko Miłości,
                 Szafarko trosk i radości!
                 Tak po świecie niechaj wszędzie
                 Twoja władza wieczna będzie!

                       ‑5‑
   1   2   3   4   5   6   7