Page 17 - demo ksiazki
P. 17

SZyMON ZIMOrOWIC                     POmOzJA

              Do ciebie ja przez morze łez mych nie przebędę,
              Choć w okręt z strzał serdecznych zbudowany wsiędę,
              Choć Kupido na żagle da mi skrzydła swoje,
              Chociaż Wenus sztyrować będzie nawę moje –

              Bo wiatr mego wzdychania tak poburzył wody
              I żal mój nagły także wzbudził niepogody,
              że niżeli na drugą nadziei mej stronę
              Przyjadę, we łzach własnych, nieszczęsna, utonę.

              Przeto ratuj, możesz-li, podaj obietnicę,
              Daj słowo, którego się, tonąca, uchwycę;
              A jeżeli w tej toni tęskliwej zaginę,
              Każ napisać na grobie, że przez twą przyczynę.                       ‑20‑                                             ‑21‑
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22