Page 14 - demo ksiazki
P. 14

JAn SmOlIk                    DO MIŁOŚCI

              Miłości, iżem musiał przysiąc paniej swojej
              Nie wspominać przed nikim o rozkoszy mojej
              Ani co dalej było, przetoż od żałości
              Umieram, już umieram! Ale ty, miłości,
              Wróć się do niej a powiedz, że nad mię człowieka
              Szczęśliwszego nie było od dawnego wieka!
              Któż kiedy nad mię ręce piastował cudniejsze?
              Któż usta całował do wolej wdzięczniejsze,
              Albo i oczy śliczne? Ale cóż mnie po tym,
              Kiedy mi się nie godzi z nikim mówić o tym?
              Miłości, wróć się jeszcze! Powiedz, iż człowieka
              Szczęśliwszego nie było od dawnego wieka!                     PIeŚŃ VII


              Zaprzęż nie lwice, nie tygry, Cyprydo,
              W złoty woź: parę białych niech Kupido
              Gołębi lecem jedwabnym pożenię
              Przez chmurne cienie!
              Opuść na chwilę Ankon ulubiony
              I Cypr wesoły, tobie poświęcony,
              Spuść się nad Wisłę, obacz naszej ziemie
              To śliczne plemię
              Pięknych przymiotów i wdzięcznej urody,
              Która krom waszej potrójnej niezgody
              rychlej by klejnot odniosła cudności
              A bez zazdrości.
              hesper jak jasna jest między gwiazdami
              Tak twe wspaniałe, panno nad pannami,
              Są obyczaje z natury przyrodne,
              Ozdoby godne.
              jeśliż jest cnota sławy godna wszędzie,
              Tedy lutnia ma ciebie sławić będzie
              I wiersz mój śpiewać to, że tobie k woli
              Serce me boli.
              A ty, co z serca ranisz hartownemi
              Strzałami, czasem niejadowitemi,
              Ugodź ją złotą, aby twe postrzały
              już tam moc miały!


 ‑16‑                     ‑17‑
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19